Puheenjohtaja bloggaa: Ammattiyhdistysliike perustehtävänsä äärellä

26.9.2019
Mika Pietilä
#
Ammattiyhdistysliikkeellä on suuri merkitys aikana, jolloin vanhat tavat tehdä työtä ovat murentumassa ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Ei se, että vastustetaan joka käänteessä muutosta vaan se kuinka me ay-liikkeessä huolehdimme, että jäsenillämme on jatkossakin työn tekemisen tavoista huolimatta hyvät työolot.

Minulla on henkilökohtaisesti takana useita vuosia ammattiyhdistysliikkeen luottamustehtävissä. Ay-liikkeen ydintehtävät ovat olleet kaikkina näinä vuosina keskustelun ytimessä. Liike on kohdannut paljon myös kritiikkiä. Itse koen, että perustehtävä on ollut aina jäsenten etujen valvominen ja edistäminen työelämässä.

Noin viikko sitten Akavan Erityisalojen yhteisö pohti ay-liikkeen tulevaisuutta Petri Rajaniemen johdolla. Rajaniemi on tunnettu kirjoittaja ja yrittäjä. Hänen alustuksensa järjestäytymisestä sai jälleen kerran pohtimaan ja tarkastelemaan kriittisesti sitä miten ay-liikkeessä omaa perustehtävää hoidetaan. 

Ay-liikkeellä on suuri merkitys aikana, jolloin vanhat tavat tehdä työtä ovat murentumassa ja työn tekemisen tavat muuttuvat. Ei se, että vastustetaan joka käänteessä muutosta vaan ennemminkin se kuinka me ay-liikkeessä huolehdimme, että jäsenillämme on edelleen jatkossakin työn tekemisen tavoista huolimatta hyvät työolot. Meidän ammattijärjestöjen, -yhdistysten ja -liittojen tehtävän on pitää huolta jäsenistä, yhteistyössä jäsentensä kanssa.

Nuolen hallitusvaalit lähestyvät. Vaaleissa valitaan järjestölle puheenjohtaja ja hallitus kaudelle 2020-2021. Olemme avanneet ehdokasasettelun, eli jo nyt voit käydä asettumassa ehdokkaaksi. Myös Nuolen hallituksella on tärkeä rooli osana ay-liikettä. Hallitus johtajaa ja ohjaa Nuolen toimintaa niin, että se täyttää sille asetetun perustehtävän.

Nyt on juuri oikea aika tulla mukaan nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestön hallitukseen. Paljon on vielä ydintehtäväämme kuuluvia asioita ratkaisematta.

Mika Pietilä, puheenjohtaja