Nuoli bloggaa: Eettisyyttä kautta aikojen

11.2.2020
Minna Rauas
#
Lääkärien valan pohjana on Hippokrateen vala, joka periytyy antiikin ajoilta. Sen keskeisenä tehtävänä on lääkärintyön eettisten periaatteiden korostaminen. Nuorisotyö sai oman eettisen ohjeistuksen reilut 2000 vuotta myöhemmin. Eettisyys on siis osa ammatillisuutta aikakaudesta riippumatta, tai niin sen tulisi olla.

Nykyisessä tehokkuutta arvostavassa ja talouteen keskittyvässä maailmassa hintalappua asetetaan jokaisen tuotteen ja palvelun päälle. Tänään Aamulehden pääotsikko oli ”Lastensuojelun kustannukset kasvoivat Tampereella lähes neljä miljoona euroa”. Korona-viruksen yhteydessä on uutisoitu sairauden taloudellista vaikutuksista Kiinalle ja esitelty japanilaisten lääkeyhtiöiden huimaa kasvua pörssissä. Toisaalta uutisointiin pitää suhtautua kriittisesti. Itsekin pystyin siihen ainakin jossakin määrin ensimmäisen Korona-uutisen aikoihin. Silloin Kiina uutisoi kuuden henkilön sairastuneen ko. virukseen. Kiinassa käymätönkin saattoi pohtia uutisen sisältämää faktaa. Vaikka Kiina on tunnetusti valvontayhteiskunta, niin uutisointi herätti epäilyksiä asian todellisen laidan suhteen.

Mutta takaisin eettisyyteen. Nuorisotyön eettinen ohjeistus sai päivityksen tämän vuoden alussa. Päivitetyssä ohjeistuksessa tarkastellaan nuorisotyön tavoitteita. Työtä tehdään, jotta jokainen nuori kokisi elämänsä merkitykselliseksi. Nuori tunnistaisi osaamistaan ja vahvuuksiaan ja hänellä olisi tulevaisuudenuskoa. Mitä muuta nuoren elämään edes voisi toivoa? Nuorisotyöntekijän tehtäväksi tulee tämän mahdollistaminen toiminnoissa ja arkisissa kohtaamisissa. Nuorisotyöntekijän tulee kannustaa jokaista nuorta, puuttua epäkohtiin niin yksilön kuin yhteiskunnan tasolla ja antaa nuorelle aikaa kasvaa ja oppia tekemistään virheistä. Pakahduttavan suuria asioita, mutta niin eettisyyteen kuuluu lääketieteen isänä pidetyn Hippokrateen valasta lähtien.

Kun maailma on täynnä uutisointia, johon liitetään taloudellinen näkökulma teemasta riippumatta, on tilausta toisenlaiselle ajattelulle. Kysymys oikeasta ja väärästä toimintatavasta koskettaa kaikkia ihmisiä ja siten kaikkia ammattikuntia. Ammattikunnan etu ja ylpeys on se, että eettisiä asioita pidetään esillä. Ammatilliset eettiset ohjeistukset pohjautuvat työn haasteisiin, joidenka läsnäolo etenkin ihmisten kanssa tehtävässä työssä tulee olla keskiössä.

Nuoli ry on ollut merkittävä taho nuorisoalan ammattieettisen ohjeistuksen rakentamisessa, ja nyt työn alla on myös liikunta-alan eettinen ohjeistus. Toivomus siitä, etteivät ohjeistukset jäisi pöytälaatikoihin tai ehkä nykyisin avaamattomiin tiedostoihin, riippuu ammattikunnan valveutuneisuudesta. Lääkärit ovat pitäneet omaa valaansa hengissä kunnioitettavan ajan. Nuorena ammattikuntana nuorisotyö on taipaleensa alussa. Aukikirjoitettu kuvaus, mihin ammatissa pyritään antaa suunnan ja pohjan tekijöilleen. Käytännössä eettisten ohjeistusten toimeenpano jää ammattilaisille; miten eettinen näkökulmaa toteutuu arjen toiminnoissa ja päätöksissä. 

 

Tutustu Nuorisotyön päivitettyyn ammattieettiseen ohjeistukseen: LINKKI

Teos: Pieniä tekoja, suuria asioita -Nuorisotyön eettinen näkökulma: LINKKI