Rakentava konfliktinratkaisu, menestyvän työyhteisön työkalu

Johanna Vilmi

Kaikkialla, missä ryhmä ihmisiä kokoontuu työskentelemään yhdessä, esiintyy ennen pitkää erimielisyyksiä ja konflikteja. Mikään organisaatio ei ole tämän ilmiön ulkopuolella. Etenkin moderneissa työyhteisöissä, joissa on matala hierarkia ja työntekijöitä kannustetaan itsenäiseen päätöksentekoon sekä itsensä johtamiseen, erilaiset konfliktitilanteet ovat yleisiä. Ei ole enää sitä yhtä auktoriteettia, joka käskee, ja toisia, jotka tämän pohjalta toimivat. Niinpä rakentavat tavat ratkaista konfliktitilanteita ovatkin ehdottomasti menestyvät työyhteisön oleellisimpia työkaluja.

Johanna Vilmi on työterveyspsykologi ja hyvinvoivan työyhteisön asiantuntija. Johanna auttaa työssään yksilöitä työ- ja muun elämän pulmissa, ja organisaatioita setvimään sekä ennaltaehkäisemään haastavia henkilöstöön liittyviä kriisi- ja konfliktitilanteita. Erityisesti Johannalla on kokemusta voimakasta kasvua tavoittelevien sekä startup-yrityksien kanssa toimimisesta.

Psykologin koulutuksen lisäksi Johannalta löytyy eMBA-tutkinto, ja Johanna toimii itse yrittäjänä niin psykologin töissään kuin perustajaosakkaana uudessa päiväkotiyrityksessä. Näin ollen Johanna ymmärtää myös liiketoiminnan lainalaisuuksia, rajoituksia ja mahdollisuuksia henkilöstöhaasteiden ratkomisessa.

Webinaarin sisältö

Tässä webinaarissa opit eri konflifktityyppejä, sekä käydään läpi tapoja reagoida ja ratkaista konflikteja. Konfliktinratkaisun tavat ovat osa yrityksen kulttuuria, ja webinaarissa pohditaankin, miten oman organisaation kulttuuria voisi tässä kehittää. Entä mitä hyötyä konflikteista voi olla? Tähän kysymykseen myös vastataan webinaarissa.

Tämä webinaari sopii sinulle jos:

  • Haluat löytää uusia tapoja ratkaista konfliktitilanteita-
  • Uskot, että omalla toiminnallasi on merkitystä-
  • Haluat vaikuttaa oman työyhteisösi kulttuurin kehitykseen-

Webinaariin ilmoittautuminen:

Webinaari on jäsenillemme maksuton jäsenetu.

 

Aika:
21.10.2020
Paikka:
Webinaari
Lisätiedot:
Alkaa klo 15:00