Nuoli jatkaa Akavan Erityisalojen jäsenjärjestönä

11.6.2022
#
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden (Nuoli) ylimääräinen liittokokous 11.6.2022 päätti Nuolen hallituksen laatiman selvityksen ja pohjaesityksen mukaisesti jatkaa Akavan Erityisalojen jäsenjärjestönä.

Järjestäytymisneuvotteluihin päädyttiin Akavan Erityisalojen liittokokouksen (4/2021) jäsenmaksurakennetta koskevan päätöksen myötä, joka laski merkittävästi Nuolen nettojäsenmaksutuottoja. Taloudellisten kysymysten lisäksi Nuoli päätyi tarkastelemaan, mitkä ovat Nuolen toimintaedellytykset ja mahdollisuudet vaikuttaa Akavan Erityisalojen sisällä.

Neuvottelimme Akavan Erityisalojen lisäksi kahden eri ammattiliiton, sekä yhden työmarkkinakeskusjärjestön kanssa. Neuvottelut sujuivat järjestöjen kanssa hyvässä hengessä ja neuvottelukumppanit näkivät Nuolen tuovan lisäarvoa heidän järjestöyhteisöönsä. Saimme kaikilta neuvottelukumppaneilta tarjouksen liittymisestä heidän järjestöyhteisöönsä.  Nuoli kiittää järjestöjä hyvästä yhteistyöstä neuvotteluiden aikana.

Nuolen hallitus ja liittokokous päätyivät Akavan Erityisaloihin, koska se selvityksen perusteella tarjosi lopulta Nuolen jäsenistön kannalta parhaimman kokonaisratkaisun. Hallitus ja liittokokous painottivat Akavan Erityisalojen mahdollistavan Nuolen jäsenistölle parhaat kanavat edistää tavoitteita työmarkkinaneuvotteluissa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKON sekä Ylemmät Toimihenkilöt YTN: neuvottelujärjestön kautta.

”Neuvotteluprosessi kesti vuoden ja neuvottelut olivat Nuolen edunvalvonnan kannalta välttämättömät. Saimme jäsenistömme kannalta parhaan kokonaisratkaisun, jonka kanssa meidän on hyvä suunnata tulevaan avoimin mielin. Nuoli tulee pitämään ääntä Akavan Erityisalojen sisällä jäsendemokratian tärkeydestä, jotta Akavan Erityisalat olisi jatkossakin meille kaikille yhteinen”, toteaa Harri Liikala, Nuolen puheenjohtaja.

Nuoli on tulevaisuudessa valmis tekemään yhteistyötä liittorajojen yli edistääkseen nuoriso- ja liikunta-alan ammattilaisten asemaa yhteiskunnallisesti.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden puolesta,

Harri Liikala                                                                Petteri Piirainen
Nuolen puheenjohtaja                                                Nuolen toiminnanjohtaja
Puh. 045 187 7979                                                    Puh.  045 894 5757
harri.liikala@nuoli.info                                               petteri.piirainen@nuoli.info