Nuorisotyö nuorten tukena poikkeustilassa 18.3.–13.4.2020 – aluehallintoviraston suosituksia nuorisotyön toimijoille

20.3.2020
Nuoli ry
Aluehallintovirastot ovat julkaisseet korona-epidemiasta johtuen ohjauskirjeen kaikille nuorisotyön toimijoille, Julkaisemme ohjauskirjeen heidän pyynnöstään myös sivuillamme.

Nuorisotyö tavoittaa lapsia ja nuoria hyvin laajalti eri toimintaympäristöissä.  Poikkeustilanteessa, jonka vaikutuksia nuoriin emme vielä tiedä, korostuvat nuorisotyön kriittiset vahvuudet: ongelmien ennaltaehkäisy ja kyky reagoida nopeasti muuttuviin olosuhteisiin ja ilmiöihin. 

Nuorisotyö ennaltaehkäisee nuorten ongelmia ja helpottaa perheiden arkea. Tärkeää on luoda turvallisuuden tunnetta, tukea uudenlaisten arjen rutiinien, harrastusten ja mielekkään tekemisen ylläpitämistä sekä antaa tietoa ja vastata kysymyksiin, joita tämä poikkeuksellinen tilanne aiheuttaa nuorille ja perheille.  

Aluehallintovirastot suosittelevat, että nuorisotyöntekijät jatkavat työtä nuorten parissa käyttäen vaihtoehtoisia työmuotoja. Ylimääräisiä lähikontakteja tulee välttää, ja viranomaisten ohjeita kannattaa seurata päivittäin. 

Lähikontaktissa tehtävän työn sijaan kannustetaan nuorisotyöntekijöitä siirtymään etätyöhön, verkkopohjaisille alustoille ja hyödyntämään sosiaalista mediaa nuorten kanssa työskenneltäessä. Jos nuoren tapaaminen on välttämätöntä, molempien tulee olla oireettomia ja noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeistuksia. 

Nuorten työpajatoiminta 

Aluehallintovirastot suosittelevat, että nuorten työpajatoimintaa jatketaan valtioneuvoston määräykset ja suositukset huomioon ottaen. Toimintaa voidaan toteuttaa esimerkiksi etävalmennusta ja verkkopohjaisia ratkaisuja hyödyntäen. Lähikontaktissa tapahtuvaa valmennusta on tässä tilanteessa syytä harkita tarkoin. 

Työpajojen tulee tarkastaa yhteistyökumppaneiden kanssa tehdyt sopimukset sekä valmennettavien sopimukset ja olla yhteydessä nuorten lähettäviin tahoihin, sekä sopia valmennuksen jatkamisen mahdollisuudesta uudella tavalla.  

Lisäksi työpajatoimijoita kehotetaan tarkistamaan Kelan, TE-hallinnon ja muiden asianosaisten viranomaisten linjaukset. Palkkatukeen ja työkokeiluihin liittyen ohjeistuksia valmistelee työ- ja elinkeinoministeriö.  

Mikäli nuorten työpajatoiminta keskeytetään tai toimintaa muutetaan oleellisesti, on otettava huomioon valtionavustuspäätökseen liittyvät ehdot ja tarvittaessa olla yhteydessä aluehallintovirastoon. Muutokset voivat johtaa avustuksen palauttamiseen. 

Etsivä nuorisotyö 

Aluehallintovirastot suosittelevat, että etsivää nuorisotyötä jatketaan valtioneuvoston määräykset ja suositukset huomioon ottaen.  

Etsivä nuorisotyöntekijä voi edelleen tavata nuoria. Tapaamisissa tulee suosia sähköisiä yhteydenpitovälineitä. Kasvokkain tapaaminen on edelleen harkitusti mahdollista THL:n ohjeistukset huomioon ottaen.   

Valtionavustus on tarkoitettu nuorisolaissa (1285/2016) säädetyn etsivän nuorisotyön tukemiseen ja se on kohdennettu etsivän nuorisotyön palkkauskustannuksiin.  

Mikäli etsivä nuorisotyö päätetään keskeyttää tai toimintaa muutetaan oleellisesti, tästä on ilmoitettava aluehallintovirastoon valtionavustuspäätöksen mukaisesti. Muutokset voivat johtaa avustuksen palauttamiseen.

Teemme vuoden 2020 valtionavustuspäätökset toimijoille mahdollisimman nopeasti ottaen huomioon kokonaistilanteen. Olemme yhteistyössä keskeisten viranomaisten kanssa ja välitämme kentältä saamaamme tilannetietoa eteenpäin.  

Olemme nyt poikkeustilassa, jollaista emme ole aikaisemmin kokeneet, mutta selviämme tästä yhdessä. Teette tärkeää työtä, muistakaa pitää huolta myös itsestänne. 

Aluehallintovirastot

Lisätietoa: 

Koronavirustilanteen vaikutus valtionavustuksiin:  
http://aviavustukset.fi/index.php/tiedotteet/koronavirustilanteen-vaikutus-valtionavustuksiin/ 

Aluehallintovirastolta usein kysyttyihin kysymyksiin löydät tarkempia vastauksia täältä:  
http://www.avi.fi/web/avi/usein-kysytyt-kysymykset 

Toimintamalleja, ideoita jatkokoulutusta uusien välineiden käyttöönottoon löydät valtakunnallisen osaamiskeskus Verken sivuilta:  
https://www.verke.org/material/vinkkeja-nuorten-kanssa-toimimiseen-verkossa/ 

Hyviä käytäntöjä löytyy myös Valtakunnallisen työpajayhdistyksen nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavista: https://www.tpy.fi  

Liitteet: