Pro gradu: Ilmastonmuutoksen vaikutukset maastohiihdon harrastusolosuhteisiin

2.3.2023
Janina Mäkinen
#
Leudontuneet talvet ovat vaikuttaneet selvästi maastohiihtoseurojen toimintaan ja harrastusolosuhteisiin, kertoo LiTM Janina Mäkinen ilmastonmuutoksen vaikutuksista pro gradu -tutkielmaansa perustuvassa blogissaan.

Alkuviikosta sain iloisen yllätyksen, kun sähköpostiin kilahti viesti Nuoli ry:n myöntämästä stipendistä kiitettävän opintomenestyksen johdosta. Stipendi tuli täytenä yllätyksenä, ja otankin sen kiitollisena vastaan. Perusteena stipendille oli opintomenestyksen lisäksi harjoittelu Lounais-Suomen aluehallintovirastossa sekä Pro gradu -tutkielma, joka käsitteli leutojen talvien vaikutuksia Suomen hiihtoliiton jäsenseurojen toimintaan. Stipendin myötä sain mahdollisuuden kertoa gradu -tutkielmasta hieman tarkemmin tämän blogi -kirjoituksen merkeissä.

Kiinnostukseni ympäristöaiheiseen tutkimukseen kumpusi kandidaatin tutkielmani myötä, ja aihe varmistui graduohjaajani ehdotuksesta. Sain käyttööni aikaisemmin kerätyn tutkimusaineiston, jonka ympärille aloin rakentamaan kirjallisuuskatsausta, tutkimuskysymyksiä ja lopulta analysoimaan aineistoa sekä pohtimaan johtopäätöksiä. Graduni oli määrällinen tutkimus, jossa hyödynnettiin kyselytutkimusaineistoa. Kysely oli suunnattu Suomen hiihtoliiton jäsenseuroille, jonka ansiosta pääsin kiinni leutojen talvien vaikutuksiin hiihtoseurojen keskeisissä toiminnoissa.

Analysointivaiheessa onnistuneeksi ratkaisuksi näyttäytyi Suomen jakaminen lumialueisiin Ilmatieteen laitoksen lumipeitepäivien lukumäärää kuvaavan kartan avulla. Tämä mahdollisti leutojen talvien vaikutusten alueellisen tarkastelun ja johtopäätökset siitä, millaisia tulevaisuuden haasteita leudontuneet talvet eri alueilla mahdollisesti aiheuttaisivat.

Ilmastonmuutoksen seurauksena leudontuneiden talvien vaikutukset näkyivät hiihtoseurojen toiminnoissa kautta maan. Kausien 2010–2020 aikana lähes kolme neljästä vastaajasta arvioi hiihtopäivien määrän vähentyneen. Eteläisimmillä lumialueille oli jouduttu siirtämään ja perumaan harjoittelu- ja kilpailutapahtumia useammin kuin pohjoisimmilla lumialueilla. Lisäksi matkustaminen hiihto-olosuhteiden äärelle oli lisääntynyt sekä seurojen jäsenten harrastuskustannukset kasvaneet vuosien 2010–2020 välillä enemmän eteläisemmillä kuin pohjoisimmilla alueilla. Myös hiihtoreittien kuntoon liittyvät ongelmat painottuivat eteläisimmille lumialueille. Yleisimmiksi ongelmiksi koettiin hiihtoreittien riittämättömän paksu lumipeite, keskelle talvikautta osuneet vesisateet, jotka vahingoittivat hiihtoreittejä sekä pakkasjaksojen katkonaisuus, joka taas vaikeutti lumen tykittämistä keinolumiladuille.

Vastaajat arvioivat keinolumiolosuhteiden olevan toimintansa kannalta erittäin merkittäviä. Lähes kaikki vastaajat korostivat tarvetta varautua leutoihin talviin kehittämällä keinolumiolosuhteita, kuten lumen säilöntää, lumetusta ja jäähdytettyjä latupohjia.  Sen sijaan vain harvoissa vastauksissa painotettiin ympäristötietoisuuden merkitystä tai tarvetta kehittää ympäristökasvatuksellisia toimenpiteitä hiihtoliiton piirissä.

Vaikka leutojen talvien vaikutukset tutkimuksen mukaan painottuivat eteläisimmille lumialueille, oltiin maastohiihdon luonnollisten harrastusolosuhteiden heikkenemisestä sekä lajin elinvoimaisuudesta huolissaan kautta maan. Ilmastonmuutos tunnistettiin seuroissa melko kattavasti. Yli puolet vastaajista oli sitä mieltä. että urheilukulttuurin on ryhdyttävä toimiin sen omien hiilidioksidipäästöjensä vähentämiseksi.

Tutkimus vahvisti käsitystä siitä, että leudontuneiden talvien vaikutukset korostuvat eteläisemmässä ja läntisessä Suomessa. Sen lisäksi se antoi arvokasta tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista maastohiihtoseurojen toimintaan ja toisaalta seurojen toiveita olosuhdetyön kehittämisen tueksi. Gradu -tutkielman tekeminen osoittautui erittäin opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi projektiksi. Aiheen ympärillä työskentely, ja sen innoittamat keskustelut ovat saaneet myös pohtimaan omaa toimintaa näinä ilmastonmuutoksen kannalta kriittisinä aikoina. Toivon mukaan lumi ei sula jatkossakaan laduilta, ja saamme nauttia hohtavista hangista aina eteläisintäkin Suomea myöden.

Vasta valmistuneena liikunta-alan asiantuntijana suuntaan luottavaisin mielin kohti työelämää kehittämään omaa osaamistani. Kiitos siitä kuuluu Jyväskylän yliopistolle, erityisesti liikunnan yhteiskuntatieteiden henkilöstölle, graduohjaajalleni sekä opiskelukavereille. Mielenkiintoiset luennot ja erityisesti keskustelut ovat viime vuosien aikana avartaneet omaa ajattelua sekä auttaneet hahmottamaan kuinka laaja-alaisesta ja monitahoisesta ilmiöstä puhutaan, kun keskustellaan liikunnasta.


Alkuperäisjulkaisu

Mäkinen, J. (2022). Ilmastonmuutoksen riskit maastohiihdon olosuhteille: Kyselytutkimus Suomen Hiihtoliiton jäsenseuroille. Pro gradu -tutkielma. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-202210054788