Puheenjohtaja bloggaa: Puheenvuoromme arpajaislain kuulemis- ja keskustelutilaisuudessa

11.11.2020
Mika Pietilä
#
Nuoli - Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat osallistui tänään sisäministeriön kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen, jossa kuultiin lukuisia puheenvuoroja arpajaislain uudistamisen taustaksi. Käytin tilaisuudessa Nuolen puolesta lyhyen puheenvuoron, joka alla blogikirjoituksen muodossa.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoiden puolesta kiitän kutsusta arpajaislain kuulemis- ja keskustelutilaisuuteen. On tärkeää, että arpajaislain uudistusta tehdään osallistaen toimijoita, joita se tavalla ja toisella koskettaa.

Järjestöissä, nuorisotyössä ja liikunta-alalla työskentelevien ammattilaisten edustajana ja edunvalvojana pidämme tärkeänä, että uudistusta tehdessä huomioidaan myös edunsaajien rahoitus ja kuinka se turvataan osana tätä kokonaisuutta. Tärkeää on myös erilaisten ratkaisujen vaikutusten arvioiminen. Vaikutusten arviointia on tehtävä myös uudistuksen jälkeen. Uudistuksessa on huolehdittava pelihaittojen vähentämisen rinnalla siitä, että yleishyödyllinen ja ennaltaehkäisevän työn rahoitus ei ole vaakalaudalla. On myös eettisesti kyseenalaista, että yleishyödyllistä työtä rahoitetaan pelitoiminnasta kertyvillä pelituotoilla.

Hallitusohjelma lähtee siitä, että Suomen yksinoikeusjärjestelmää vahvistetaan ja Veikkauksen kyvystä kanavoida suomalaisten pelaamista yksinoikeusjärjestelmän peleihin huolehditaan.

Peliriippuvaisten auttaminen ja riippuvuuksien syntymisen ennaltaehkäisy on tärkeä osa kokonaisuutta. Uudistuksessa on huolehdittava siitä, että peliriippuvaisten hoitamiseen ohjautuu riittävästi resursseja. Ennaltaehkäisevän toiminnan näkökulmasta on toimittava vastuullisesti.

Sääntelyn uudistamisessa ei riitä, että vain Veikkauksen toimintaa rajoitetaan. Tulee siis pohtia ulkomaisen pelaamisen rajoittamista. Ulkomaiseen pelitarjontaan voidaan puuttua maksuliikenteen estoin. Esimerkiksi muissakin EU-maissa rajataan ulos yksinoikeusjärjestelmän ulkopuolisia peliyhtiöitä. Jos markkinoita ei pystytä rajaamaan, vastuullisuustoimenpiteet menettävät merkitystään, koska ulkopuoliset yhtiöt voivat toimia sääntelyn ulkopuolella.

On selvää, että Veikkauksen monopolin peruste on pelihaittojen torjunta. Siitä huolimatta normaali, valvottu tuotekehitys ja yritysten välinen kansainvälinen liiketoiminta pitäisi sallia. Tavoitteena pitäisi olla, että huolellisella valmistelulla tämä voidaan toteuttaa EU-oikeuden puitteissa.

Mielestämme Veikkauksen liiketoiminnassa tärkeää on kanavointikyvyn parantaminen ja yksinoikeusjärjestelmän vahvistaminen. Kanavointikyky, rahapeliohjaaminen laillisen tarjonnan pariin, on merkityksellistä muun muassa rahapelihaittojen hillitsemiseksi. Uuteen arpajaislakiin voitaisi siis kirjata kanavointikyvystä huolehtiminen Veikkauksen yhdeksi tehtäväksi niin ettei pelihaittojen torjunnasta tärkeimpänä perusteena luovuta.

Arpajaislain uudistamiseen liittyvässä keskustelussa esille on noussut kuinka rahapelilaitteet sijoittuvat elinympäristöömme, erityisesti lasten ja nuorten kohdalla. On tärkeää pohtia miten rahapelilaitteet sijoittuvat ja mikä niiden määrä on. On myös pohdittava voivatko pelikoneet sijoittua esimerkiksi koulujen tai nuorisotilojen läheisyyteen. Myös markkinoinnin ja Veikkauksen sponsorointien kohdalla tulee tarkkaan miettiä millaiset toimet edistävät pelihaittojen syntymistä.

Vielä loppuun haluan todeta, että edunsaajien näkökulmasta arpajaislakiin ja rahapelaamisen sääntelyyn liittyy ajoittain paljonkin tunnelatauksia. Edunsaajien näkökulmia nostaessa esiin kuulee usein siitä, että edunsaajaorganisaatiot ja niiden saamat pelituotoista kanavoidut valtionavustukset, aiheuttavat peliriippuvuutta ja, että edunsaajat ovat syyllisiä peliriippuvuuksiin.

Ymmärrän, että taustalla on hätä muun muassa läheisen peliriippuvuudesta. Kannatamme vastuullisia toimia. Toivottavasti siis arpajaislain muutokset ovat lopulta sellaisia, että vähentävät peliriippuvuuden syntymistä ja, että edunsaajaorganisaatioiden rahoitus varmistetaan niin, että ne voivat jatkaa ennaltaehkäisevää ja hyvinvointia edistävää työtä yhteiskunnan hyväksi.