Uudet vähimmäispalkkasuositukset on julkaistu

12.3.2020
Nuoli ry
Nuoli on julkaissut yhdessä Akavan Erityisalojen kanssa uudet vähimmäispalkkasuositukset yhteisöpedagogeille, liikuntatieteilijöille, liikunnanohjaajille sekä suosituksen työsuhteen ehdoiksi yksityiselle liikunta- ja liikuntapalvelualalle. Jäsenet voivat käyttää suosituksia apuna palkkaneuvotteluissaan ja myös neuvotella liitettäväksi osaksi omaa työsopimusta.

Suositukset on annettu ajalle 1.4.2020-30.4.2022, jonka aikana suositusten mukaisia vähimmäispalkkoja korotetaan yleisen työmarkkinalinjan mukaisesti yhteensä 3,3 %. Palkkoihin tehdään 1,7 % suuruinen yleiskorotus 1.4.2020 ja 1.4.2021 yleiskorotus, jonka suuruus on  1,6 %.

Yksityisen liikunta- ja liikuntapalvelualan työsuhteen ehdot -suositus koskee alan yritysten, paikallisten urheilu- ja liikuntajärjestöjen, säätiöiden ja muiden yhteisöjen palveluksessa olevien vähimmäispalkkoja ja työsuhteen ehtoja. Suosituksessa olevat työsuhteen ehdot perustuvat joko pakottavaan lainsäädäntöön, kuten työsopimus- (L 26.1.2005/55), työaika- (L 9.8.1996/605) ja vuosilomalakiin (L 18.3.2005/162) tai työmarkkinakäytäntöön.

Yksityisellä liikunta- ja liikuntapalvelualalla ei ole omaa työehtosopimusta, mistä johtuen alalla työskentelevien jäsenten on sovittava tarkemmista työsuhteen ehdoista työsopimuksessa. Suositusta voi esittää työsopimusneuvotteluissa otettavaksi osaksi työsopimusta maininnalla siitä, että työsuhteessa noudatetaan Akavan Erityisalojen ja Nuolen suositusta liikunta- ja liikuntapalvelualan työsuhteen ehdoiksi.

Liikuntatieteilijöiden vähimmäispalkkasuositus 1.4.2020-30.4.2022 on suunnattu liikuntabiologian ja liikunnan yhteiskuntatieteiden koulutuksesta valmistuneille liikuntatieteen maistereille ja kandidaateille, jotka ovat liikunta-alan akateemisia asiantuntijoita ja ammattilaisia. Tutkinnon suorittaneet liikuntatieteilijät sijoittuvat työskentelemään liikunta-alan hallinto-, tutkimus-, kehittämis- ja johtotehtäviin, sekä urheiluvalmennuksen, kuntoutuksen ja testauksen pariin.

Liikunnanohjaajien vähimmäispalkkasuositus 1.4.2020-30.4.2022 on suunnattu liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille liikunta- ja vapaa-aika-alan ammatillisille asiantuntijoille ja ammattilaisille. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät vaativissa ammattitehtävissä, sekä suunnittelu-, koordinointi-, valmennus- koulutus-, ja esimiestehtävissä. 

Yhteisöpedagogien vähimmäispalkkasuositus 1.4.2020-30.4.2020 on suunnattu humanistisen ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneille, jotka ovat suuntautuneet kansaistoimintaan ja järjestötyöhön, nuorisotyöhön tai työyhteisöjen kehittömiseen. Tutkinnon suorittaneet työskentelevät vaativissa ammattitehtävissä, sekä suunnittelu-, koordinointi-, valmennus- koulutus-, ja esimiestehtävissä.

Vähimmäispalkkasuositusten piiriin kuuluvien tutkintojen suorittaneet voivat työskennellä myös itsenäisinä ammatinharjoittajina, missä suosituksia voi käyttää apuna palveluiden hinnoittelussa.

 

>> Uudet vähimmäispalkkasuositukset löydät täältä