Ohjeet, oppaat ja suositukset jäsenille

Maksuttomia kappaleita oppaista ja suosituksista voit tilata sähköpostitse osoitteesta toimisto@nuoli.info.

Yhteisöpedagogien pätevyys lastensuojelun ja sosiaalihuollon työtehtäviin

Yhteisöpedagogin tutkinto soveltuu pääsääntöisesti hyvin lastensuojelun ja sosiaalihuollon työtehtäviin, eikä työskentelyyn vaadita sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston Valviran lupaa.

Lastensuojelussa ja sosiaalihuollossa on kuitenkin joitakin suojattuja sosiaalihuollon ammattinimikkeitä, joissa voi työskennellä ainoastaan siihen soveltuvan sosiaalialan tutkinnon suorittanut henkilö.

Nämä työtehtävät, samoin kuin ne työtehtävät joihin yhteisöpedagogi (AMK) -tutkinto soveltuu on esitelty tässä ohjeessa.

>> Yhteisöpedagogien pätevyys lastensuojelun ja sosiaalihuollon työtehtäviin 8.6.2017 

>> Tiedote yhteisöpedagogin pätevyydestä lastensuojelun tehtäviin 19.6.2013

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet

Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet ilmaisevat asennetta, vastuuta ja suhtautumistapaa työhön. Sen tehtävänä on kertoa työn tarkoituksesta ja toimintatavoista sekä antaa perustaa pohdinnalle oikeasta ja väärästä. Ohjeet on tarkoitettu nuorisotyön ammattilaisille, joilla on alan koulutus ja jotka työskentelevät kuntien, seurakuntien, järjestöjen tai yksityisen sektorin palveluksessa.

Ohjeissa on käytetty nuorisotyöntekijä -nimikettä kuvaamaan alan ammattilaista. Työntekijä voi hyödyntää ammattieettisiä ohjeita pohtiessaan työn sisältöjä ja toimintamenetelmiä.  Eettiset ohjeet toimivat työvälineenä nuorisotyön arjessa ja kehittämisessä. Työyhteisössä ohjeita voidaan käyttää koulutuksessa, perehdyttämisessä ja pulmatilanteita ratkottaessa.
Ammattieettiset ohjeet kertovat myös sidosryhmille nuorisotyön periaatteista.

>> Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet sekä niitä käsittelevä teos: "Pieniä tekoja, suuria asioita. Nuorisotyön eettinen näkökulma", löytyvät pdf-muodossa tämän linkin takaa.

Yksityisen liikunta- ja liikuntapalvelualan työsuhteen ehdot

Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ovat laatineet yksityiselle liikunta- ja liikunta-palvelualalle palkkaa- ja muita työsuhteen ehtoja koskevan suosituksen. Suositus on voimassa 1.4.2020–30.4.2022 välisenä aikana.

Suositus on tarkoitettu jäsenten työsopimusneuvottelujen tueksi. Suositusta sovelletaan yksityisellä sektorilla toimiviin liikunta- ja liikuntapalvelualan yrityksiin, paikallisiin urheilu- ja liikuntajärjestöihin, säätiöihin ja muihin liikunta-alan yhteisöihin.

Suosituksessa olevat työsuhteen ehdot perustuvat joko pakottavaan lainsäädäntöön kuten työsopimus- (L 26.1.2005/55), työaika- (L 9.8.1996/605) ja vuosilomalakiin (L 18.3.2005/162) tai työmarkkinakäytäntöön.

Yleisen työmarkkinalinjan mukaisesti suosituksen mukaisia palkkoja korotetaan 1.4.2020 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,7 prosenttia ja 1.4.2021 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,6 prosenttia.

>> Liikunta- ja liikuntapalveluala – työsuhteen ehdot yksityiselle sektorille 1.5.2022–30.4.2024 (pdf)

Vähimmäispalkkasuositukset

Akavan Erityisalat ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry ovat laatineet yksityiselle järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alalle vähimmäispalkkaa koskevat suositukset. Suositukset on tarkoitettu liikuntatieteilijöille, yhteisöpedagogi (AMK) sekä yhteisöpedagogi (ylempi AMK) ja liikunnanohjaaja (AMK) sekä liikunnanohjaaja (ylempi AMK) -korkeakoulututkinnon suorittaneille.

Liikuntatieteilijöiden suosituksessa on määritelty myös kandidaatin ansiotaso. Yhteisöpedagogien ja liikunnanohjaajien  suosituksen piiriin kuuluvat myös vastaavan opistotason (alin korkea-aste) tutkinnon suorittaneet henkilöt. Suositukset on laadittu jäsenten palkkaneuvottelujen tueksi.

Vähimmäispalkkoja koskevat suositukset koskevat yksityisellä sektorilla yritysten, järjestöjen, säätiöiden ja muiden yhteisöjen palveluksessa toimivia henkilöitä. Vähimmäispalkkasuositukset ovat voimassa 1.4.2020–30.3.2022 välisen ajan, jonka jälkeen ansiotasoihin ja tekstiosiin tehdään seuraavan kerran tarkistuksia.

Vähimmäispalkkasuositukset

Pienoiskuva Otsikko Kuvaus Päivämäärä File Size Tiedostotyyppi Lataa
PDF tiedostoikoni Liikunnanohjaajat, vähimmäispalkkasuositus 1.5.2022–30.4.2024 1.6.2022 klo 15.54 270,46 KB PDF
PDF tiedostoikoni Yhteisöpedagogit, vähimmäispalkkasuositus 1.5.2022–30.4.2024 1.6.2022 klo 15.54 279,87 KB PDF
PDF tiedostoikoni Liikuntatieteilijät, vähimmäispalkkasuositus 1.5.2022–30.4.2024 1.6.2022 klo 15.54 272,34 KB PDF
PDF tiedostoikoni Liikunta- ja liikuntapalvelualan työsuhteenehdot 1.5.2022-30.4.2024 17.6.2022 klo 8.56 293,38 KB PDF

Itsenäisen ammattinharjoittajan ja yrittäjän opas

Akavan Erityisalat on laatinut itsenäisille ammattinharjoittajille ja yrittäjille oppaan. Oppaasta löytyy monipuolisesti tietoa niin liikeidean laatimisesta, sopivan yritysmuodon valitsemisesta kuin itse ammatinharjoittajana ja yrittäjänä toimimisesta.

Voit ladata oppaan Akavan Erityisalojen verkkosivulta.
Voit ladata tiedoston myös tästä.

Leiri- ja retkityöaikasuositus (kuntasektori)

Akavan Erityisalat, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU ja Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat NUOLI ovat yhteistyössä laatineet suosituksen leiri- ja retkityöajan korvaamisesta kuntasektorilla.

Leiri- ja retkityöaikasuositus