Nuolen tavoitteet ja tehtävät

Nuoli määritteli tulevaisuuden visionsa strategiassa 2017-2020 seuraavasti: “Korkeakoulutetut nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijat ovat arvostettuja Suomen hyvinvoinnin tekijöitä. Me Nuolessa luomme edellytyksiä tulevaisuuden hyvälle työelämälle. Toimimme rohkeasti ja avoimesti - jäseniämme kuunnellen.”

Nuolen strategian mukaiset tehtävät ovat:

  1. Nuoli on nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestö.
  2. Nuolen toiminta edistää nuoriso- ja liikunta-alojen tunnettuutta ja aloilla työskentelevien korkeakoulutettujen jäsentemme ammattialojen profiilia
  3. Vaikutamme Nuolen toiminnalla jäsentemme työ- ja opiskeluolosuhteisiin niin työmarkkinoilla kuin korkeakouluissa.

Nuolen toiminnan painopisteet 2017-2020:

  1. Alojen koulutukseen vaikuttaminen
  2. Hyvän työelämän edistäminen
  3. Ammattialojen profiilin nostaminen
  4. Jäsenmäärän kasvattaminen

Strategian mukaisesti viestintä ja talous tukevat painopistealueiden ja toimenpiteiden toteuttamista.

Nuolen strategia 2017-2020 (pdf)