Medlemskap

Ungdoms- och Idrottssektorns experter rf (Nuoli) är en fackorganisation som bevakar intressena på arbetsmarknaden för dem som är sysselsatta i expert- och arbetsuppgifter inom ungdoms- och idrottssektorn, samt dem som studerar inom detta område.

Medlemmar i organisationen är bland annat anställda som sysselsatta i yrkes- och expertuppgifter hos kommunerna, staten, organisationer och privata sektorn samt privata yrkesutövare. Nuoli har mera än 1 300 medlemmar.

Som medlem får du trygghet ifall du blir arbetslös och du får den bästa möjliga intressebevakningen ur ungdoms- och idrottssektorns synvinkel.

Nuoli rf grundades 2001 och är en av medlemsorganisationerna i Akavas Specialorganisationer rf.