Säkra dina intressen - bli medlem

Som medlem får du en heltäckande intressebevakning, möjlighet till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa samt möjlighet att påverka arbetslivet genom din fackorganisation.

Man kan bli medlem i Nuoli om man är sysselsatt i expert- och arbetsuppgifter inom ungdoms- och idrottsbranschen och har avlagt minst lägsta examen på högskolenivå (institutsexamen) eller studerar inom området.

Av grundad anledning kan också en person som inte fyller examenskraven antas som medlem. I praktiken är en sådan anledning lång arbetserfarenhet samt arbete med expertuppgifter. I sådana fall ska man foga en separat utredning jämte motivering till sin ansökan. Fackorganisationens styrelse bestämmer om medlemskap.

Det lönar sig att bli medlem redan under studietiden. Alla veckor som du arbetar bidrar till att uppfylla arbetsvillkoret som berättigar till inkomstrelaterat utkomstskydd för arbetslösa.

Det enklaste sättet att bli medlem är via webben:

Bli medlem, fyll i anslutningsblanket (på svenska)

Ytterligare information om medlemskap i Nuoli och Akavas Specialorganisationer.