Tjänster och förmåner

Via medlemskapet får du ta del av Akavas, Akavas specialorganisationers, Nuoli rf:s och arbetslöshetskassans medlemsförmåner.

Som medlem i Ungdoms- och Idrottssektorns experter rf har du rätt till t.ex medlemsförmåner som intressebevakningtjänster, utkomstskydd för arbetslösa, familje- och arvsrättslig rådgivning, försäkringar, understödd semester, medlemsutbilding och kurser, förbundets publikationer, karriär- och jobbsökarservice och stipendier.

Som medlem får du tillgång till mångsidiga och nyttiga tjänster, såsom individuell juristtjänst, lönerådgivning och ett omfattande försäkringsskydd.

Hur mycket är din medlemsförmån värd i euro?

Medlemsförmånernas genomsnittliga värde per år

 

Individuell juristtjänst och lönerådgivning – kostnad cirka 300 €/timme

300

Inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd - Medlemskap i arbetslöshetskassan

75

Medlemshandböcker av olika slag (ca 25 €/st.)

25

Utbildningar och evenemang (utbildning/dag)

800

Resenärsförsäkring för fritiden

60

Olycksfallsförsäkring för fritiden

30

Övriga rabatter på försäkringar (medeltal)

70

Member+, rabatter med medlemskortet (inköpsförmåner)

450

Karriärcoaching

300

Totala förmåner per år

2110


Dessutom ansvars- och rättsskyddsförsäkring för professionella gällande skador som kan orsakas i arbetet. Läs mer om försäkringens villkor.

Danske Bank erbjuder bl.a. våra medlemmar ett förmånligare bostadslån.

Det lönar sig att även kontrollera eventuella övriga förmåner som din egen medlemsförening erbjuder på föreningens egna sidor.


Ytterligare information om medlemsförmåner