Nuorisotyön resurssit on määriteltävä nuorisolaissa

28.4.2023
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat
#
Nykyisellä nuorisotyön resurssoinnilla ei ehkäistä nuorten syrjäymistä. Nuorisolakiin on kirjattava, kuinka paljon resursseja kunnan on käytettävä nuorisotyöhön. Lakiin tulee määritellä muun muassa henkilömitoitus ja nuorisotyöhön käytettävä budjetti.

Akavan_Erityisalat_nuorisoala_KP-4271_HIRES.jpgTällä hetkellä nuorisolaki määrittää keinot nrten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, muttei velvoita kuntia resursoimaan riittävästi nuorisotyöhön. Monissa kunnissa nuorisopanostukset jäävätkin täysin riiittämättömiksi, osassa vain juhlapuheen tasolle. Tilanne tulee korjata vahvistamalla nuorisolakia, sanoo Harri Liikala Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijoista.

- Kunnan budjetista nuorisopalveluiden osuus voi vaihdella nollan ja 5 prosentin välillä. Yhden nuorisotyöntekijän työn varassa voi olla satoja lapsia ja nuoria, Liikala sanoo.

- Nuorisotyön aliresursointi näkyy nuorisotyön laadun heikentymisenä, nuorisotyöntekijöiden uupumisena, työturvallisuuden ongelmina, asiantuntemuksen poisvirtaamisena alalta ja alan alhaisena ansiotasona.


Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ehdottaa, että nuorisolakiin otetaan tulevalla hallituskaudella
 

  1.  sitovaksi nuorisotoimen tai -palveluiden mitoitukseksi kunnille vähintään 1 % määräraha suhteessa koko kunnan budjettiin
  2. ehto, jonka mukaan kuntien nuorisopalveluin järjestämiseen tarkoitetut valtionosuudet, jotka maksetaan jokaisesta alle 29-vuotiaasta, on myös tosiasiallisesti käytettävä nuorisopalveluihin
  3. henkilöstömitoitus suhteessa nuorten määrään avointen ovien toiminnassa, leireillä ja muussa ryhmätoiminnassa, kunnissa ja yksityisellä sektorilla
  4. ehto, jonka mukaan ammattinimikkeen on vastattava työtehtävän vaativuustasoa; esimerkiksi ammattitehtävissä nuoriso-ohjaaja tai nuorisonohjaaja ja vaativissa ammattitehtävissä nuorisotyöntekijä, erityisnuorisotyöntekijä tai etsivä nuorisotyöntekijä.

Hallitustunnustelija Petteri Orpo nosti eduskuntaryhmille 14.4.2023 esittämissään kysymyksissä esille  lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin sekä nuorten syrjäytymisen torjumisen.

- Maamme tulevan hallituksen on vahvennettava nuorisolakia, jotta nuorten syrjäytymiseen päästään nuorisotyön keinoin kiinni käytännössä. Ilman lain velvoittamaa resursointia tämä ei onnistu, sanoo Elin Blomqvist-Valtonen Akavan Erityisaloista.

 

Lisätietoja:

Harri Liikala, puheenjohtaja, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat, puh. 045 187 7979, harri.liikala@nuoli.info

Lisätiedot ja tilastot nuorisoalan resursseista: Petteri Piirainen, toiminnanjohtaja, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat, puh. 045 894 5757, petteri.piirainen@nuoli.info

Elin Blomqvist-Valtonen, yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Akavan Erityisalat, puh. 040 775 3040, elin.blomqvist-valtonen@akavanerityisalat.fi


Liitteet: