Puheenjohtaja bloggaa: Unohtiko Orpon hallitus hyvät tavoitteensa?

2.1.2024
Katariina Varjonen
#
Orpon hallituksen ohjelmassa on hyviä ajatuksia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn liittyen, mutta ne näyttävät olevan menossa romukoppaan leikkausten tieltä, kirjoittaa Nuolen tuore puheenjohtaja Katariina Varjonen blogissaan.

Hallituksen politiikka nostattaa suuria ja erilaisia tunteita valtaosassa Suomen kansaa. Ja ihan syystä. Opposition ja hallituksen välillä on suurta vastakkainasettelua ja sama asettelu on havaittavissa koko yhteiskunnan laajuisesti. Raha vastaan ihmisten hyvinvointi.

Mielestäni hyvinvointivaltiomme ja päätöksenteon suurin heikkous on se, että ennaltaehkäisevän työn merkitystä ei tunnusteta. Tunnustamiseen kuuluu siis myös rahallinen panostus, eivät vain hyvät puheet vaalien alla. Järjestöissä, nuorisotyössä ja liikunta-alalla tehdään suurelta osin ennaltaehkäisevää työtä, jonne myös Nuolen asiantuntijat ovat työllistyneet. Työn tuloksellisuutta on haastavaa osoittaa, sillä keskiössä ei ole raha, vaan hyvinvointi. Tiedetään kuitenkin, että ihmisten pahoinvointi on yhteiskunnalle kallista. Miksi siis ei panosteta siihen, että niin ei pääse käymään. Kaikkein inhimillisintä ja taloudellisesti kannattavinta on se, ettei odoteta avun kanssa siihen, kun ongelmat ovat kasvaneet suuriksi. 

Vaikuttaa siltä, että kaikki pienetkin hyvät lupaukset hallitusohjelmassa ovat siirtyneet romukoppaan leikkausten tieltä. Talouden päätöksiä tehdessä ei nähdä ihmisiä ja tarinoita heidän takanaan. Eivät ihmiset unohda hakeutua koulutukseen tai töihin. Jokaisella on oma polkunsa, jonka varrella toiset saavat vahvistusta siihen, että pystyvät toimimaan yhteiskunnassa, toiset eivät. Ihmiset tekevät parhaansa ja sen mihin uskovat pystyvänsä. Tarvitaan vahvaa asiantuntijuutta, osaamista ja rahaa, jotta voidaan tukea apua tarvitsevia uskomaan omiin kykyihinsä. Nuolen jäsenistössä on paljon osaamista juuri tästä näkökulmasta. Järjestöt tuovat ihmiset lähemmäs toisiaan, nuorisoala auttaa kasvattamaan tulevaisuuden uskoisia aikuisia ja liikunta-ala on keskiössä psyykkisen ja fyysisen terveyden edistämisessä. Me ammattilaisina tarvitsemme työrauhan ja riittävästi resursseja.

-  -  -  -

Olen Katariina Varjonen ja minut on valittu Nuolen hallituksen puheenjohtajaksi kaksivuotiskaudelle 2024-2025. Kiitos luottamuksesta! Olen ollut Nuolen hallituksen jäsenenä kolme vuotta ja siellä olen erityisesti pitänyt ääntä järjestöpuolen tekijöiden puolesta. Kuulun myös Akavan Erityisalojen yksityisen sektorin neuvottelu kuntaan, jossa olen päässyt vielä vahvemmin kiinni kolmannen sektorin edunvalvontaan.

Koulutukseltani olen yhteisöpedagogi ja päivätyössäni LapCI ry:ssä koordinoin valtakunnallisesti musiikkitoimintaa kuulovammaisille lapsille. Minulla on kokemusta nuorisopuolelta NUOTTI-valmentajana ja olen myös valmistunut eläinavusteiseksi nepsy-valmentajaksi. Olen aina pitänyt ihmisten parissa työskentelystä ja haluan pitää yhteiskunnan heikoimpien puolta. Mennyt syksy ja hallituksen politiikan seuraaminen on herättänyt paljon ajatuksia ja huolta tulevaisuudesta.

Jatketaan lippu korkealla tärkeää työtämme tänäkin vuonna.

Hyvää uutta vuotta kaikille!

Katariina Varjonen
Puheenjohtaja