Puheenjohtaja bloggaa: Uusi hallitus. Uhka ja mahdollisuus

20.6.2023
Harri Liikala
#
Petteri Orpon hallituksen ohjelma pitää sisällään pettymyksiä työelämän näkökulmasta, mutta nuoriso- ja liikunta-alojen osalta hallitusohjelmassa on myös positiivisia kirjauksia, kirjoittaa Nuolen puheenjohtaja Harri Liikala blogissaan.

Pitkään jatkuneet hallitusneuvottelut ovat saamassa päätöksensä ja Suomeen muodostetaan Petteri Orpon johtama hallitus, johon kuuluvat Kokoomus, Perussuomalaiset, RKP ja Kristillisdemokraatit. 

Ammattiliiton näkökulmasta hallitusohjelma on karua luettavaa. Hallitus kaavailee muun muassa irtisanomisen perusteiden liudentamista, työttömyysturvasta leikkaamista ja ensimmäisen sairaspäivän palkattomuutta. Nuoriso- ja liikunta-alalla on merkittävä määrä määräaikaisia työtehtäviä, joten tämä koskisi myös meidän jäsenistöämme. Jaan Akavan puheenjohtajan Maria Löfgrenin ajatuksen siitä, että työmarkkinoille tulee etsiä tasapainoisia, oikeudenmukaisia ja kannustavia työelämäratkaisuja, jotka huomioivat niin työntekijöiden, kuin työnantajien tarpeet.

Hallituksen ohjelma on työnantajan unelma, mutta työntekijällä on pyyhitty pöytää. Hallituksen toimista johtuen liittoon kuuluminen on muuttunut entistä merkityksellisemmäksi. Ammattiliitto mahdollistaa sinun kannalta parhaan neuvottelutuloksen, jossa sairaana töihin menemistä ei hyväksytä. Mikään työmarkkinapöydissä saavutettu etu ei ole pysyvä vaan näiden etujen ja oikeuksien eteen tulee tehdä työtä joka päivä ja tässä ammattiliitto on oikea väline ja väylä edistää työntekijän oikeuksien toteutumista.

Nuoriso- ja liikunta-alan näkökulmasta Orpon hallitusohjelma herättää varovaisesti toiveikkaita ajatuksia ja tulevaisuudennäkymiä.

 Liikunnan- ja urheilun osalta hallitusohjelmassa on kirjauksia, jolla pyritään liikunnallisen elämäntavan edistämiseen ja mahdollistamiseen. Hallitus laatii kaikkia hallinnonaloja kattavan kansallisen liikunnallisen elämäntavan ja toimintaohjelman, jonka kautta luodaan liikkuvat- ohjelmia sekä luodaan uusia toimintamalleja. Hallitusohjelman Suomi-liikkeelle ohjelma pitää sisällään hyviä toimenpiteitä liikunnallisen elämäntavan edistämiseksi. Ohjelmaan on kirjattu muun muassa liikunnan- ja terveyden poikkihallinnollinen edistäminen kunnissa sekä hyvinvointialueilla, jossa vahvistetaan elintapaohjeistusta ja liikuntaneuvontaa. Liikunnan osalta löytyy positiivisia kirjauksia, mutta myös heikennyksiä liikunta-alalle. Liikuntapalveluiden arvolisäveron nosto 10 %:sta 14 % prosenttiin heikentää erityisesti liikuntapalveluiden yrittäjien asemaa ja kuluttajien hakeutumista liikuntapalveluiden piiriin.

Nuorisoalan näkökulmasta positiivista on se, että hallitus on tunnustanut nuorten pahoinvoinnin merkittäväksi yhteiskunnalliseksi haasteeksemme. Nuorten hyvinvointi on aikaisempaa polarisoidumpaa ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet. Nuorten ongelmat ovat laaja-alaisia ja koskevat laaja-alaisesti eri ministeriöitä, jonka myötä hallitus on laatimassa laaja-alaisen toimenpideohjelman nuorten hyvinvointivajeen paikkaamiseksi. Hallitus panostaa nuorten mielenterveyspalveluihin turvaamalla lainsäädännöllä  lasten ja nuorten terapiatakuun,  panostamalla ennaltaehkäisevään nuorisotyöhön, nuorten työpajatoimintaan sekä kouluissa tehtävään nuorisotyöhön, edistää Harrastamisen Suomi -ohjelmaa, joka turvaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuuden vähintään yhteen mieluisaan harrastukseen ja edistää nuorten osallisuutta ja alueellista yhdenvertaisuutta vahvistamalla muun muassa nuorisovaltuustojen asemaa kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Hallitusohjelma ansaitsee kiitoksen siitä, että paperilla tehdään kunnianhimoisinta nuoriso- ja liikuntapolitiikkaa vuosiin. Hallitusohjelmaan kirjatut toimenpideohjelmat voidaan nähdä niin uhkana, kuin mahdollisuutena. Mahdollisuus on se, että tämä luo työtä nuoriso- ja liikunta-alalle ja tukee nuorten hyvinvointia ja kestävää liikkuvaa elämäntapaa, mikäli toimenpideohjelmat viedään käytäntöön.  Uhka on se, että saamme kasan papereita ja selvityksiä, jotka seuraavan hallituksen toivotaan toteuttavan.  Hallituksen toimintaohjelmien tulee sisältä selkeät tavoitteet, velvoitteet ja resurssoinnin, jotka mahdollistavat nuoriso- ja liikunta-alan kannalta parhaat tulokset.

Nuoli toivottaa lämpimästi onnea vasta valitulle liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvistille! Uskon ja toivomme, että teemme hyvää yhteistyötä liikunnan, urheilun ja nuorisoalan eteen nyt ja lähitulevaisuudessa.

 

Harri Liikala
Puheenjohtaja
Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry