Nuolen jäsenet

Nuolella on tällä hetkellä noin 1 100 jäsentä. Noin 75 % jäsenistä on työelämässä ja 25 % alan opiskelijoita. Nuolen jäseniksi voivat liittyä korkeakoulututkinnon suorittaneet nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ja työntekijät sekä näiden alojen opiskelijat.

Nuoriso- ja Liikunta-alojen asiantuntijat ry (Nuoli) on yksi Akavan Erityisalat AE ry:n 22 jäsenjärjestöstä. Nuolen jäsenten jäsenpalvelut järjestetään Akavan Erityisalojen ja Nuolen toimesta.

Nuoli vastaa jäsenten ammatillisesta edunvalvonnasta sekä vaikuttamistyöstä. Tätä työtä toteutetaan yhteistyössä Akavan Erityisalojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Jäsenten työsuhde- ja lakimiespalvelut ja palkkaneuvonta hoidetaan Akavan Erityisalojen lakimiesten ja asiamiesten toimesta.

Nuolen jäseniksi voivat liittyä vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet nuoriso- ja liikunta-alan asiantuntijat ja työntekijät sekä näiden alojen opiskelijat. Perustellusta syystä jäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, jolla ei ole jäsenyyskriteerinä olevaa tutkintoa. Tällainen syy voi olla esimerkiksi asiantuntijatehtävissä toimiminen ja/tai pitkä työkokemus. Tässä tapauksessa hakemukseen tulee liittää erillinen kirjallinen selvitys perusteluineen.

> Täytä jäsenhakemus