Nuolen apurahat ja stipendit

Nuoli myöntää vuosittain apurahoja ja stipendejä talousarviossa varatun määrärahan puitteissa. Päätökset apurahoista ja stipendeistä tekee hallitus hakemusten perusteella.

Apurahoja myönnetään opintojaan päättäville järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alan opiskelijoille. Apurahaa haetaan erillisellä hakemuksella keväisin erikseen ilmoitettuna ajankohtana. Apurahan saajat raportoivat erikseen ilmoitetulla tavalla.

Stipendejä jaetaan järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alan opiskelijoille Nuolen opiskelijajärjestöjen sekä aloja kouluttavien opppilaitosten suosituksesta. Stipendejä jaetaan keväisin ja syksyin.

Nuolen hallituksella on mahdollisuus palkitsemissäännön puitteissa myös jakaa tunnustuspalkintoja järjestö-, nuoriso- ja liikunta-alojen ansioituineille toimijoille. Tunnustuspalkinnon jakamiseksi Nuolen hallitus voi pyytää ehdotuksia jäseniltään.