Koulutusta nuorten parissa työskenteleville: Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet

31.8.2020
Nuoli ry
Nuorisotyön ammattieettiset ohjeet päivitettiin tänä vuonna. Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry (Nuoli) tarjoaa koulutusta nuorisotyön ammattietiikasta nuorison parissa työskenteleville joko lähiseminaareina tai etäopetuksena.

Nuorisotyön etiikka ja ammattieettiset ohjeet elävät ajassa

 Nuorisotyö ihmisläheisenä ammattina ja vielä paljolti alaikäisten kanssa toimimisena vaatii eettisyyden selkeää esilletuomista ja jatkuvaa pohdintaa sen toteutumisesta.

Nuorisotyön etiikka ja ammattieettiset ohjeet muuntuvat ajassa. Nuoruus on monimutkaistunut ja ammattilaiset kohtaavat työssään uusia tilanteita, joihin uudistetut nuorisotyön ammattieettiset ohjeet pyrkivät antamaan vastauksia. Päivitettyyn ammattieettiseen ohjeeseen on lisätty pohdintaa muun muassa korona-aikana erittäin ajankohtaiseksi tulleesta digitaalisesta nuorisotyöstä, non-formaalista oppimisesta, nuorisotyöntekijöiden työhyvinvoinnista sekä nuorten tulevaisuususkosta.

Koulutuksessa käsitellään nuorisotyön ammattieettisiä haasteita. Työssä tehtäviä ratkaisuja voidaan perustella eettisillä ja nuorisotyöllisillä perusteilla. Koulutus antaa käytännön esimerkkejä siitä, kuinka työssä eteen tulevia eettisiä haasteita käsitellään tilannekohtaisesti ja vahvasti ammattieettisesti perustellulla tavalla.

Tilaa koulutus työpaikallesi webinaarina tai lähikoulutuksena

Nuorisotyön ammattieettisten ohjeiden kouluttajana toimii Pieniä tekoja, suuria asioita. Nuorisotyön eettinen näkökulma –teoksen kirjoittaja sekä teoksen näkökulma-artikkelit toimittanut, YTM ja työnohjaaja Minna Rauas.

Koulutuksen kesto on valitusta koulutussisällöstä riippuen 60-120 min ja se voidaan toteuttaa joko lähikoulutuksena tai webinaarina.

Koulutuksen hinta on 180 € / 60 min.

Tilattavissa ovat seuraavat koulutukset:

  1. ”Meillä ei oo mitään tasa-arvoista, paitsi risteykset” –johdatus eettiseen ajatteluun (luento 60min)
  2. Nuorisotyön ammattieettinen ohjeistus –sisältö ja sen hyödyntäminen (luento 60min)
  3. Pieniä tekoja, suuria asioita -nuorisotyön eettinen näkökulma (sis. luento ja työpaja, max 20 hlö, 120min) 

Lisäksi tilaaja voi ehdottaa omaa koulutuksen sisältöä ja toteuttamistapaa.

Tilauksen voit tehdä tällä sähköisellä lomakkeella:
 

NEO-koulutuksen tilaus

 

Tilaa ammattieettiset ohjeet ja oheismateriaali kirjana - tai tilaa verkossa

Nuorisotyön ammattieettistä ohjetta, kirjaa ja esitteitä, voi tilata työpaikoille lähettämällä sähköpostia osoitteeseen:

toimisto@nuoli.info 

Julkaisujen verkkoversiot ovat myös ladattavissa osoitteessa:

www.nuoli.info/neo-2020