Jäsenmaksu- ja viitelaskuri

Laskurin avulla selvität jäsenmaksuun tarvittavan viitenumeron ja jäsenmaksun suuruuden.

 • Viitteen voi luoda vain yhdelle kalenterivuodelle kerrallaan.
 • Jäsenmaksu maksetaan aina täysiltä kuukausilta.
 • Liittymiskuukausi on maksuton.
 • Erotessa jäsenmaksu maksetaan koko erokuukaudelta.
 • Jäsenlajin vaihtuessa kesken kuukauden jäsenmaksu maksetaan kuukauden alun jäsenlajin mukaan kuukauden loppuun ja seuraavan kuukauden alusta uuden jäsenlajin mukaisesti.
 • Jäsenmaksun eräpäivä on
  • kuukausimaksajilla kuukauden 5. päivänä,
  • neljännesvuosimaksajilla 5.4., 5.7., 5.10. ja 5.1. sekä
  • vuosimaksajilla 5. helmikuuta.

Jäsenmaksun tilinumero

Nordea

IBAN: FI26 1521 3000 1062 05

Saaja: Akavan Erityisalat


Jäsenmaksut

 • Jäsenen jäsenmaksu on 1,25 % ansiotulosta, vähintään kuitenkin aina 23 € / kk
 • Opiskelijajäsenmaksu on 5 € / kk tai 60 € / vuosi (kertamaksu)
 • Ammatinharjoittajan jäsenmaksu on 16,66 € / kk tai 200 € / vuosi (kertamaksu)
 • ERKO-työttömyyskassan tai jonkin muun kassan etuutta nostavan jäsenmaksu on 23 € / kk
 • KELA-etuutta nostavien, ulkomailla asuvien ja eläkeläisten minimijäsenmaksu on 10 € / kk

Obs!  Palkansaajajäsenet ja opiskelijat voivat liittää Jäsenyyteensä ilman lisäkuluja työttömyyskassan, joka antaa taloudellista lisäturvaa mahdollisilla työttömyysjaksoille. Kassan ansiosidonnainen päiväraha on yleensä vähintään 500 € Kelan peruspäivärahaa (800 €/kk) suurempi.
 

Työttömyyskassan liittäminen jäsenyyteen

Kassan voi liittää jäsenyyteensä seuraavana työpäivänä liittymisen jälkeen. Opiskelija voi liittyä kassan jäseneksi myös ehdollisesti, jos seuraava työpäivä ei ole tiedossa. Tässä vaihtoehdossa seuraava työpäivä ilmoitetaan liitolle myöhemmin joko chatilla tai sähköpostilla osoitteeseen: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi.

Kassan voi liittää jäsenyyteensä seuraavilla lomakkella:

Lisätietoja jäsenmaksuista löydät täältä: