Työryhmät ja edustukset

Nuolen hallitus nimeää tarvittaessa työryhmiä. Työryhmät työskentelevät hallituksen alaisuudessa määräajan annetun tehtävän mukaisesti. Nuoli asettaa resurssien mukaan ehdokkaita erilaisiin neuvottelu- ja toimikuntiin, muun muassa Akavan Erityisaloissa.

Akavan Erityisalojen hallitus 2023-2024
Harri Liikala, hallituksen jäsen

Akavan Erityisalojen neuvottelukunnat ja toimikunnat 2023-2024
Yksityissektorin neuvottelukunta:          Katariina Varjonen
Kunnan neuvottelukunta:                          Sari Nybäck, varajäsen Sini Aalto
Valtion neuvottelukunta:                           -
Korkeakoulutoimikunta:                             Niina Kajan
Ammatinharjoittajien toimikunta:           -