Jäsenyydet ja yhteistyökumppanuudet

Yhteistyö ja kumppanuudet eri toimijoiden kanssa ovat tärkeä osa Nuolen toimintaa. Yhteistyötä tehdään erityisesti vaikuttamis- ja edunvalvontatyössä. Kumppanuuksien kautta Nuoli toteuttaa muun muassa toimintaa ja tapahtumia jäsenille sekä muille toimialojemme kohderyhmille. Nuoli on myös jäsenenä aloillemme tärkeissä järjestöissä.

Työmarkkinakeskusjärjestö

Keskusliitto

Neuvottelujärjestöt

Jäsenyydet muissa järjestöissä

Järjestöyhteistyö

Oppilaitos- ja opiskelijakuntayhteistyö