Opiskelijat

Nuolen jäseneksi kannattaa liittyä jo opiskelujen aikana. Ammattijärjestön opiskelijajäseniksi voivat liittyä nuoriso- ja liikunta-alan korkeakoulututkintoa suorittavat henkilöt. Voit liittyä jäseneksi opiskeluaikana täyttämällä jäsenhakemuksen.

Opiskelijajäsenenä olet oikeutettu oman jäsenyhdistyksesi Nuolen sekä Akavan Erityisalojen palveluihin ja jäsenetuihin. Opiskelijajäsenenä saat opastusta esimerkiksi kesätyöhön, työharjoitteluun tai palkkaukseen liittyvissä kysymyksissä. Jäsenä voit osallistua esimerkiksi Akavan Erityisalojen maksuttomiin koulutuksiin ja tapahtumiin. Jäsenille kuuluu maksuton vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutus sekä oikeusturvavakuutus.

Opiskelijan jäsenmaksu on 60 € vuodessa, joka maksetaan 3 kuukauden välein. Jäsenmaksuerän suuruus on siis 15 euroa. Jäsenmaksun voi maksaa joko verkkoasioinnissa tai vaihtoehtosesti alkuvuodesta Nuolen keskusliitolta kirjeenä tulevilla viitemaksuohjeilla. Maksuerät voi siis laittaa jo alkuvuodesta eräpäivinä verkkopankkissa maksuun, jolloin maksuja ei enää erikseen tarvitse muistella loppuvuoden aikana. Alkuvuoden postissa tulevien ohjeiden lisäksi ei tule vuoden aikana muita maksuohjeita.

  • Opiskelijajäsenyys    15 € / 3 kk

Jäsenyyteen voi lisätä ilman lisäkuluja myös työttömyyskassan.
 

Työttömyyskassan liittäminen jäsenyyteen

Opiskelijan yleensä kannattaa ottaa jäsenyyteen mukaan myös työttömyyskassa (Erko), koska se takaa valmistumisen jälkeen paremman taloudellisen turvan työttömyysjaksoille. Työttömyyskassan maksama ansiosidonnaisen päivärahan suuruus on vähintään 60,48 € arkipäivältä (1300,41 €/kk).

Ilman kassan jäsenyyttä työttömyysjaksoilta maksetaan Kelan peruspäivärahaa, jonka suuruus on 37,21 € arkipäivältä, eli noin 800 euroa kuukaudessa.

Kassan voi liittää jäsenyyteensä seuraavana työpäivänä liittymisen jälkeen. Opiskelija voi liittyä kassan jäseneksi myös ehdollisesti, jos seuraava työpäivä ei ole tiedossa. Tässä vaihtoehdossa seuraava työpäivä ilmoitetaan liitolle myöhemmin joko chatilla tai sähköpostilla osoitteeseen: jasenpalvelut@akavanerityisalat.fi.

Kassan voi ottaa lisäeduksi jäsenyyteensä seuraavilla lomakkeilla:

 

Opiskelijan jäsenedut

Opiskelijajäsenyyteen sisältyvät kaikki samat jäsenedut kuin työelämäjäsenyyteenkin. Opiskelijoiden kannalta kiinnostavia jäsenetuja ovat varmasti esimerkiksi:

Vakuutusten hallintaa varten kannattaa ladata sovelluskaupasta TaskuTurva -sovellus, jossa näkyvät sekä omat Vakuutusyhtiö Turvan että liiton jäsenetuna tulevat vakuutukset. Sovelluksessa on myös chat-toiminta, jolla voi pyytää vakuutusyhtiön virkailijoilta virka-aikana lisäohjeita, miten toimitaan korvauksen saamiseksi sairastuttaessa matkalla tai tapaturman sattuessa.
 

Ansiosidonnainen päiväraha lisäetuna

Edellytyksenä ansiosidonnaisen kassan päivärahan saamiselle on se, että opiskelujen aikana on ollut töissä yhteensä 6 kuukautta jäsenyyden aikana. Yleisesti ottaen opiskelijoille tuo 6 kuukautta tulee helposti täyteen opintojen aikaisissa kesätöissä. Töiden ei tarvitse olla luonteeltaan oman alan töitä, vaan mikä tahansa työsuhteiden työ kerryttää työssäoloehtoa.

Kassan voi ottaa lisäeduksi jäsenyyteensä, ilmoittamalla seuraavan työpäivänsä liittymisensä jälkeen osoitteeseen: toimisto@nuoli.info. Finanssivalvonnan ohjeiden mukaan kassan jäsenyyden voi avata ainoastaan työpäivinä.

 

 

 

 

>