Matkalla asiantuntijaksi: Kokemuksia harjoittelusta

10.11.2023
Rosa Salmi
#
Haasteet ja niiden tuoma epävarmuus on välttämättömiä kasvulle ja kehitykselle, kirjoittaa Nuolessa syskyllä 2023 opintoihinsa liittyvän asiantuntijaharjoittelunsa tehnyt, Jyväskylän yliopiston opiskelija Rosa Salmi blogissaan.

Opiskelen toista vuotta maisteriopintoja Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Maisterivaiheen opintoihin kuuluu kolmen viikon pituinen ammatillinen harjoittelu. Ammattijärjestössä työskentely oli minulle aivan uutta, joten olin erittäin innostunut saadessani harjoittelupaikan Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry:ltä (NUOLI).

Astuessani ensimmäisenä harjoittelupäivänä Nuolen toimistolle minua jännitti, mutta samalla aloitin harjoittelun odottavaisin mielin. Valmistumiseen ja työelämään siirtymiseen on vielä matkaa ja opintoja suoritettavana, mutta ajattelen ammatillisen harjoittelun olevan ensimmäinen askel tällä matkalla. Olin kuullut muilta opiskelijoilta harjoittelupaikan saamiseen liittyvistä vaikeuksista, mutta samalla myös harjoittelun tarjoamista mahdollisuuksista ja oppimiskokemuksista. En kuitenkaan tiennyt, kuinka paljon harjoittelu tulisi vahvistamaan luottamusta itseeni sekä taitoihini tulevana terveyden- ja liikunta-alan asiantuntijana.

Harjoittelu kokonaisuudessaan oli täynnä uusiin asioihin perehtymistä ja oppimista. Pääsin tutustumaan monenlaisiin mielenkiintoisiin työtehtäviin, jotka saattoivat alkuun tuntua hieman haastaviltakin. Harjoittelu sisälsi viestinnällisiä sisällöntuotantotehtäviä kuten Nuolen esittelysivun ja uutiskirjeiden kirjoittamista sekä adressin laatimista. Lisäksi pääsin perehtymään tutkimuspuolen asioihin käynnissä olevan hankkeen kautta. Pääsin harjoittelemaan hankkeeseen liittyvän aineiston pohjalta tutkimuskysymysten luomista. Edellä mainitut tehtävät sekä harjoittelun ohjaajalta saamani ohjeistus ja apu tukivat oppimistani sekä matkaani kohti asiantuntijatehtävissä työskentelyä.

Yksi suurimmista oivalluksista harjoittelun aikana oli, että haasteet ja niiden mukanaan tuoma epävarmuus ovat välttämättömiä kasvulle ja kehitykselle. Harjoittelu auttoi tunnistamaan omia vahvuuksiani ja heikkouksiani. Harjoittelun myötä sain myös hieman käsitystä siitä, kuinka laajasti erilaisia työtehtäviä asiantuntijatyö saattaa sisältää, ja kuinka monipuolista ja samalla palkitsevaa työskentely tulevaisuudessa voi olla.

Kaiken kaikkiaan harjoittelu oli antoisa kokemus, joka vahvisti luottamusta taitoihini. Harjoittelu kasvatti itsetuntemustani, opetti uusia asioita ja vahvisti uskoa omiin kykyihini menestyä työelämässä. Harjoittelu opetti kasvun tapahtuvan haasteiden ja epävarmuuden kautta, ja että aito oppiminen ei lopu koskaan. Kun nyt katson taaksepäin harjoittelukokemustani, olen iloinen sen tarjoamista mahdollisuuksista ja opeista. Näillä eväillä on hyvä jatkaa kohti uusia haasteita ja uusia oppeja!

 

Rosa Salmi
2. vuoden maisteriopiskelija,
Jyväskylän Yliopisto, liikuntatieteellinen tiedekunta