Nuoli

Olemme nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntija- ja työtehtävissä toimivien sekä aloja korkeakouluissa opiskelevien ammattijärjestö. Edistämme toiminnallamme nuoriso- ja liikunta-alojen tunnettuutta ja aloilla työskentelevien korkeakoulutettujen jäsentemme ammattialojen profiilia. Vaikutamme Nuolen toiminnalla jäsentemme työ- ja opiskeluolosuhteisiin niin työmarkkinoilla kuin korkeakouluissa.

Visiomme mukaan korkeakoulutetut nuoriso- ja liikunta-alojen asiantuntijat ovat arvostettuja Suomen hyvinvoinnin tekijöitä. Me Nuolessa luomme edellytyksiä hyvälle työelämälle ja toimimme rohkeasti sekä avoimesti - jäseniämme kuunnellen.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry (NUOLI) on akavalainen ammattijärjestö, joka on perustettu vuonna 2001. Jäseniä ammattijärjestössä on noin 1100.

Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry on järjestäytynyt Akavan Erityisalat AE ry:n kautta osaksi Akava-yhteisöä. NUOLI on vahvasti mukana Akavan Erityisalojen kautta jäsenten edunvalvonnan kehittämisessä ja vaikuttamistyössä.

Akavan neuvottelujärjestöt Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry ja Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry vastaavat neuvotteluista työnantajaosapuolten kanssa.